หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Learn how to create professional-looking infographic
วันที่ 22 กันยายน 2559
อบรม Illustrator CS6
วันที่ 19 - 21 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart รุ่นที่ 2
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart รุ่นที่ 1
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2559

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey วันที่ 6 - 8 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
อบรม Illustrator CS6 วันที่ 19 - 21 กันยายน 2559
อบรม Learn how to create professional-looking infographic
วันที่ 22 กันยายน 2559
อบรม CamStudio วันที่ 27 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการออกแบบงานนำเสนอด้วย PowerPoint วันที่ 26 - 29 กันยายน 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 Macro/VBA
วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 (Partner Support)
อบรม บริหารโครงการด้วย Microsoft Project วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005