หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Mobile Literacy Skill for Collaborative Working

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างเว็บไซท์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562

อบรม Intermediate Microsoft Excel

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562

อบรม Intermediate Microsoft Excel

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างเว็บไซท์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม Mobile Literacy Skill for Collaborative Working

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness)

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

อบรม ไขรหัสลับการสร้างและจัดการเอกสารดิจิทัล วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

อบรม Progressive Web/Mobile Apps (PWA) วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

ข้อคิดดีดี

 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005