หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562

อบรม การประยุกต์ใช้งาน Android/iOS Mobile Application สำหรับองค์กร

วันที่ 26 มีนาคม 2562

อบรม เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลแบบมืออาชีพ

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562
อบรม Python Programming for Data Science
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562

อบรม PHP Security Code วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562
อบรม Advanced Excel Automatic with Macro วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 30 เมษายน 2562 (Partner Support)

 

ข้อคิดดีดี

 
   
   
   
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005