หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics with WEKA
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2016 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics with WEKA วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR และ การสร้าง Model ด้วย Blender

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

อบรม Adobe Captivate เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบ Multimedia

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

อบรม การสร้างองค์ความรู้แบบ Interactive Simulation ด้วย Adobe Captivate

วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005