หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561
อบรม สร้างและจัดการแม่แบบเอกสารให้อยู่หมัดด้วย Word Styles & Formating
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย GIMP & Inkscape
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561

อบรม สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

อบรม Macro & VBA Excel วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 (Partner Support)

อบรม การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561

อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (Partner Support)

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005