หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย GIMP & Inkscape
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561
อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561

อบรม เทคนิคการใช้งาน Smartphone เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(iPhone & Android)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561

อบรม เทคนิคการใช้งาน Smartphone เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Android & iPhone) วันที่ 8 มิถุนายน 2561

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย GIMP & Inkscape

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561

อบรม Fundamental Access 2013

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561(Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561(Partner Support)

อบรม สร้างและจัดการแม่แบบเอกสารให้อยู่หมัดด้วย Word Styles & Formating

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005