หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Opensource Software
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2016 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Microsoft Excel PivotTable วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560

(Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 8 ธันวาคม 2560
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 15 ธันวาคม 2560

อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2016 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Word, Excel, PowerPoint) วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint

วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005