หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561
อบรม Advanced Microsoft Access Macro&VBA
วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561
อบรม Microsoft Windows 10
วันที่ 7 กันยายน 2561

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561

อบรม Microsoft Windows Server 2012 Administrator

วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2561(Partner Support)

อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software วันที่ 26 ตุลาคม 2561
อบรม การใช้งาน Office 365 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005