หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม การผลิต Corporate Video และสร้างสถานีออนไลน์ด้วย OBS เพื่อการสื่อสารองค์กร

วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
อบรม ย่อโลกเอาไว้ในมือด้วย Cloud Computing
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย Wordpress
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย Wordpress วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อบรม การผลิต Corporate Video และสร้างสถานีออนไลน์ด้วย OBS เพื่อการสื่อสารองค์กร

วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

อบรม ย่อโลกเอาไว้ในมือด้วย Cloud Computing วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel Select Topic วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Analysis with Excel วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

อบรม R Programming for Data Science

วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562

 

ข้อคิดดีดี

 
   
 
   
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005