=

 

 

 
 
 
 

 

 

หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Office Excel 2016
วันที่ 13 กันยายน 2562

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR (Augmented Reality)

วันที่ 10 กันยายน 2562
อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 1
วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562
อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 1
วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 6 กันยายน 2562 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR (Augmented Reality)

วันที่ 10 กันยายน 2562

อบรม Advanced Microsoft Office Excel 2016 วันที่ 13 กันยายน 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 (Partner Support)

อบรม สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft PowerPoint & Photoscape

วันที่ 18 กันยายน 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562
อบรม Macro & VBA Excel วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 (Partner Support)
อบรม Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint) รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2562
อบรม Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2562

ข้อคิดดีดี

 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 
ssss

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005