หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2013
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2560
อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
อบรม Macro in Excel วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel Select Topic วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

(Private Class)

อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2016 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Word, Excel, PowerPoint) วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560

อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005