หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

การสร้างองค์ความรู้แบบ Interactive Simulation ด้วย Adobe Captivate
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อจัดการความรู้ด้วย Adobe Captivate
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR และ การสร้าง Model ด้วย Blender
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม Microsoft Outlook 2010 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005