หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Office 2016
วันที่ 5, 12, 19 พฤษภาคม 2561
อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561
อบรม เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย PowerPoint (Macro & VBA)
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561
อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Microsoft Office 2016 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
อบรม VBA in Excel วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Office 2016 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Office 2016 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561
 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005