หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559

อบรม Advanced Cross Platform Mobile Development Workshop

on Job Training

วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 2
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 1
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Office 2010 and Office 365 Fundamental
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559
อบรม สร้างแผนผังด้วย Dia วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Word 2013
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 (Partner Support)
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Cross Platform Mobile Development Workshop on
Job Training วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 (Partner Support)

ข้อคิดดีดี

 
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005