หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Python Programming for Data Science
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562
อบรม Python Programming for Data Science
วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Introduction to Python
วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016 วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562
อบรม Python Programming for Data Science วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Mobile Application เพื่อองค์กรยุคใหม่ (Android)

วันที่ 26 มีนาคม 2562

 

ข้อคิดดีดี

 
   
   
   
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005