หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
อบรม เทคนิคการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word (Macro & Form Active X)
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561
อบรม Microsoft Outlook 2010 for Trainer
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

อบรม เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย PowerPoint

(Macro & VBA) วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005