=

 

 

 
 
 
 

 

 

หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart
วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562

อบรม Data Visualization and Business Dashboard with Excel

วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GUI
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562
อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Data Visualization and Business Dashboard with Excel

วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562

อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GUI วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562

อบรม Introduction to VBA Programming in Excel

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 26 สิงหาคม 2562

อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

ข้อคิดดีดี

 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 
ssss

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005