หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Data Mining with WEKA
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561
อบรม Automatic Tasks with Excel Macro
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561
อบรม Advanced Custom Animations in Microsoft PowerPoint
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Tips and Tricks Microsoft Excel วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562
อบรม Microsoft Office 2019 New Features วันที่ 23 มกราคม 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 31 มกราคม 2562 (Partner Support)
 

ข้อคิดดีดี

 
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005