หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Access Macro&VBA
วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561
อบรม Microsoft Windows 10
วันที่ 7 กันยายน 2561
อบรม Advanced Microsoft Excel for Summary Data
วันที่ 17, 31 สิงหาคม 2561
อบรม Advanced Microsoft Excel Macro&VBA
วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Microsoft Windows 10 วันที่ 7 กันยายน 2561
อบรม Advanced Microsoft Access Macro&VBA วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561
อบรม Macro & VBA Excel วันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 (Partner Support)
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 26 กันยายน 2561 (Partner Support)

 

ข้อคิดดีดี

   
   
   
   
 
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005