หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel 2016
วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Microsoft Office 2019 New Features
วันที่ 23 มกราคม 2562
อบรม Tips and Tricks Microsoft Excel
วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562(Partner Support)

อบรม Introduction to Python วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Microsoft Excel วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Python Programming for Data Science วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 

ข้อคิดดีดี

 
   
   
   
 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005