=

 

 

 
 
 
 

 

 

หลักสูตรล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

อบรม Advanced Microsoft Excel Dashboard Report

วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562
อบรม Internet of Things (IoT) for Developer
วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel 2016
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562
อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม

อบรม การพัฒนา Mobile Application โดยไม่ต้องเขียนโค้ด วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

อบรม Macro & VBA in Microsoft Access วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562
อบรม Internet of Things (IoT) for Developer วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel Dashboard Report

วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562

อบรม Microsoft Windows 10 Administrator

วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (Partner Support)

อบรม การออกแบบและสร้าง Infographic Presentation อย่างมืออาชีพ

วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562

อบรม IoTs : Design and Development Workshop วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อบรม Microsoft Excel PivotTable วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR (Augmented Reality)
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562

ข้อคิดดีดี

 
 
 
 

TrainingDD

QR Code  

 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005