=

โปรโมชั่น ลด 30% ทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันนี้่ - 30 มิถุนายน 2566

หลักสูตร สร้างระบบงานอัตโนมัติง่าย ๆ ด้วย Excel Macro

วันที่
หลักสูตร
วิทยากร
ราคา

ลงทะเบียน

22 เมษายน 2566

หรือ

11 มิถุนายน 2566

9:00 น. - 16:00 น.

6 ชั่วโมง

สร้างระบบงานอัตโนมัติง่าย ๆ ด้วย Excel Macro

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาการทำงาน

ที่ทำอยู่เป็นประจำใน Excel

ด้วยการสร้างระบบงานอัตโนมัติขึ้นมาใช้งาน

อ.พิชญ์ศิณี

แขเพ็ญอำไพ

ราคาปกติ 2,650.00

ลด 30%

1,792.00 Exc.VAT

1,917.44 Inc.VAT

           

สนใจจัดหลักสูตรนี้ในองค์กรของท่าน ติดต่อ โทร. 08-9776-8094, 064-242-3399 หรือ Email:trainingdd@hotmail.com

           
           
 
โปรโมชั่นพิเศษ

 

เพียงลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน รับส่วนลดเพิ่มกันไปเลย

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

1. มา 2 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกันลดเพิ่ม 10% (โค้ดส่วนลด : F2Train)
2. มา 3 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ลดเพิ่ม 15% (โค้ดส่วนลด : F3Train)
3. มาตั้งแต่ 4 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ลดเพิ่ม 20% (โค้ดส่วนลด : F4Train)

4. ท่านที่ลงเรียน 2 หลักสูตร ลดเพิ่ม 10% (โค้ดส่วนลด : ME2Train)
5. ท่านที่ลงเรียน 3 หลักสูตร ลดเพิ่ม 15% (โค้ดส่วนลด : ME3Train)
6. ท่านที่ลงเรียนตั้งแต่ 4 หลักสูตรเป็นต้นไป ลดเพิ่ม 20% (โค้ดส่วนลด : ME4Train)

 

โปรโมชั่น 1 - 3 ต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มลงทะเบียนเดียวกันและใส่โค้ดส่วนลดตามโปรโมชั่นที่เลือก

โปรโมชั่น 4 - 6 ลงทะเบียนแยกแบบฟอร์มลงทะเบี่ยนตามหลักสูตรและใส่โค้ดส่วนลดตามโปรโมชั่นที่เลือก

แล้วอีเมล์แจ้ง ชื่อ - นามสกุล และหลักสูตรที่ลงทะเบียนที่ trainingdd@hotmail.com

 

เลือกได้เพียง 1 โปรโมชั่น ***ลดเพิ่มจากราคาลด 30%***

 

เงื่อนไขในการเปิดหลักสูตรอบรม

 

1.จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรรับจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน/class
2.ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อน class ในกรณีที่มีผู้จองอบรมจำนวนน้อยกว่า 5 ท่าน/class โดยจะแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วันผ่านทางอีเมลล์
3.หากชำระเงินแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเลื่อนไปเรียนในรอบถัดไป มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์เข้าอบรมตามรอบการอบรมที่ท่านได้ลงทะเบียนมา และขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมโดยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

 

การชำระค่าลงทะเบียน

 

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่งอีเมล์แจ้งยอดเงินที่ต้องชำระไปให้ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายใน 2 วัน
ขอให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการอบรม

 

1.กรณีอบรมส่วนตัว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี น.ส.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 3 เลขที่ 054-1-95714-6


2.กรณีอบรมในนามบริษัท กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอไอทีซี จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาบางรัก เลขที่ 126-2-10690-7


***หลังจากท่านโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์มาโดย Reply อีเมล์แจ้งยอดการชำระเงินกลับมา เจ้าหน้าที่จะมีการอีเมล์ยืนยันการชำระเงินและยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์กลับไปให้หลังจากที่ได้ตรวจสอบยอดชำระเรียบร้อยแล้ว***

 

หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการลงทะเบียน สอบถามได้ที่เบอร์ 08-9776-8094 ติดต่อ คุณบุรินทร์ หรืออีเมล์ trainingdd@hotmail.com

 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ที่อยู่สำหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เอไอทีซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 498/5 เจริญกรุง 85 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549054522

 

ตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น

 

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 1% (หน่วยงานราชการ)
ค่าเรียน 700 บาท รวม VAT 7% เป็น 749 บาท ยอดชำระสุทธิเท่ากับ 749 x 1.06 = 793.94 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บริษัทเอกชน)
ค่าเรียน 700 บาท รวม VAT 7% เป็น 749 บาท ยอดชำระสุทธิเท่ากับ 749 x 1.04 = 728 บาท

 

การแจ้งช่องทางเข้าอบรม

 

หลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินทางเราจะส่งลิงก์เชิญอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team ให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้

ก่อนการอบรมล่วงหน้า 2 วัน

 


การรับใบรับรองการฝึกอบรม (PDF)

 

ทางเราจะส่งใบรับรองการฝึกอบรมให้ทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้หลังจากอบรมภายใน 7 วัน

 

 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005