หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Office New Features (Word, Excel, PowerPoint) 2010
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) All Versions
Microsoft Word 2010 New Features
Microsoft Office Word Basic - Intermediate
Advanced Microsoft Word
การออกแบบเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Word
Microsoft Excel 2010 New Features
Microsoft Office Excel Basic - Intermediate
Advanced Microsoft Office Excel
การจัดการข้อมูลด้วย Excel Pivot Table
Advanced Excel For Summary Data
Advanced Excel Inside Formulas & Functions
Advanced Excel Inside Lookup Function
Advanced Excel For HR
เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel
Advanced Excel Automatic Calculation with Form Control
Advanced Excel with Conditional Formatting and Validation
Advanced Professional Excel with Arrays Formula
Advanced Excel Chart & Dynamic Chart
Creating Automatic Task using Excel Macro & VBA
การเขียนโปรแกรมใน Excel สำหรับผู้เรื่มต้น (VBA Excel)
สร้างสรรค์ระบบงานอย่างง่าย ๆ ด้วย VBA Excel
Advanced Excel เพื่องานผลิตสื่อการสอน
Advanced Excel สำหรับงานเลขานุการ
Advanced Excel สำหรับงานบัญชีการเงิน
Advanced Excel สำหรับงานด้านการตลาด
Advanced Excel สำหรับงานฐานข้อมูล
Project Analysis with Excel
Advanced Excel Automatic Task with Macro
ใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลแทน Access กันเถอะ
Microsoft PowerPoint 2010 New Features
Microsoft Office PowerPoint Basic - Intermediate
Creating Professional Presentation with PowerPoint (Macro & VBA)
Advanced Microsoft Powerpoint เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
Super Technique Tip and Trick in PowerPoint
การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Microsoft Sharepoint for User

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005