ปี 2562

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Tips and Tricks Microsoft Excel วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562
อบรม Microsoft Office 2019 New Features วันที่ 23 มกราคม 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 31 มกราคม 2562 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562(Partner Support)

อบรม Introduction to Python วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Microsoft Excel วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Python Programming for Data Science วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562

อบรม Microsoft Word วันที่ 3 มีนาคม 2562

อบรม Python Programming for Data Science วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562
อบรม Microsoft Word วันที่ 10 มีนาคม 2562
อบรม Microsoft Word วันที่ 13 มีนาคม 2562
อบรม Microsoft Word วันที่ 20 มีนาคม 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Mobile Application เพื่อองค์กรยุคใหม่ (Android)

วันที่ 26 มีนาคม 2562

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม สร้าง Website ด้วยเครื่องมื่อ Online Wordpress วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562

อบรม Data Science using Rapidminer วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562

อบรม Advanced Excel Automatic with Macro วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562

อบรม การผลิต Corporate Video และสร้างสถานีออนไลน์ด้วย OBS เพื่อการสื่อสารองค์การทาง Social Media วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

อบรม การออกแบบและสร้าง Infographic Media & Presentation อย่างมืออาชีพ

วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 30 เมษายน 2562 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อบรม Cyber Security วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

อบรม ย่อโลกเอาไว้ในมือด้วย Cloud Computing วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

อบรม เทคนิคการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word (Macro & Form Active X)

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Analysis with Excel วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562

อบรม Data Visualization and Business Dashboard with Spreadsheet

วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562

อบรม Intermediate Microsoft Excel

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel Dashboard Report

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างเว็บไซท์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม Mobile Literacy Skill for Collaborative Working

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness)

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

อบรม ไขรหัสลับการสร้างและจัดการเอกสารดิจิทัล วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม การพัฒนา Mobile Application ด้วย Free Tools Online โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย R GUI วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft PowerPoint & Photoscape

วันที่ 18 กันยายน 2562

 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005