ปี 2563

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563
อบรม Data Visualization with Tableau Public วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563
อบรม การบริหารจัดการบทเรียนและข้อสอบ Online ด้วย Chamilo วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 31 มกราคม 2563 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (Partner Support)

อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม เทคนิคการผลิตวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ

วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Openshot Video Editor วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เทคนิคการสร้างและจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563

อบรม เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกำจัดไวรัสใน Smartphone และ PC

วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563

อบรม เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ วันที่ 19 มีนาคม 2563

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI วันที่ 1 - 3 เมษายน 2563

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Formulas and Functions วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม การออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม สร้าง E-Book ด้วย Sigil วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

อบรม Advanced Microsoft Word วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย WiX วันที่ 20 สิงหาคม 2563

กิจกรรมในเดือนกันยายน

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ
 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005