ตารางอบรม Inhouse ปี 2566

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 (Live Online Training)

อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1

วันที่ 9 มีนาคม 2566

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2

วันที่ 10 มีนาคม 2566

อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 มีนาคม 2566
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL วันที่ 14 มีนาคม 2566

อบรม การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้อง DATA CENTER

วันที่ 15 มีนาคม 2566

อบรม Basic Programming วันที่ 17 มีนาคม 2566 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 17 มีนาคม 2566

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 (Partner Support)

อบรม จัดการเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ PDF วันที่ 28 มีนาคม 2566

อบรม เทคนิคการเตรียมและจัดการข้อมูลใน Excel เพื่อจัดทำ Dashboard

ด้วย Google Data Studio วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Fundamental VBScript วันที่ 27 เมษายน 2566 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Microsoft Excel Basic วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
อบรม Microsoft Excel Basic วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

อบรม Microsoft Excel Power Query วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Data Visualization with Tableau Public

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

อบรม การสร้างรายงานสรุปผข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel Pivot Table

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Mobile Video Editing on Smartphone วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัย วันที่ 12 กันยายน 2566

อบรม Python Programming for User

วันที่ 25 - 27 กันยายน 2566 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Data Visualization with Tableau Public

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005