ปี 2549

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Dynamic Website with PHP วันที่ 1, 3, 7 มกราคม 2549
อบรม SQL Server วันที่ 16 - 17 มกราคม 2549
อบรม Adobe Photoshop CS วันที่ 18 - 20 มกราคม 2549
อบรม JAVA Programming วันที่ 19 - 20, 26 - 27 มกราคม 2549
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2549
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม JAVA Programming วันที่ 2 - 3, 9 - 10, 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Dynamic Website with PHP วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Microsoft Word Basic - Intermediate 2003 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Advanced Microsoft Word 2003 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Adobe Photoshop CS วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Crystal Report วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 27 - 1 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2549

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Crystal Report วันที่ 2 - 3, 9 - 10 มีนาคม 2549
อบรม Dynamic Website with PHP วันที่ 6 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft Visio 2003 วันที่ 7 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft Word 2003 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 14 มีนาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 15 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 16 มีนาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 17 มีนาคม 2549
อบรม Flash MX 2004 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2549
อบรม การออบแบบระบบฐานข้อมูล วันที่ 21 มีนาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft Access 2003 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2549

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Microsoft Windows XP วันที่ 3 - 4 เมษายน 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 3 - 5 เมษายน 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 24 - 28 เมษายน 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 24 - 26 เมษายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 26 - 28 เมษายน 2549

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2549
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 3 พฤษภาคม 2549
อบรม Excel สำหรับงานการตลาด วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2549
อบรม ASP Programming วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2549
อบรม Excel สำหรับงานบัญชี วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 17 - 19, 22 พฤษภาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2549

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม การจัดการธุรกิจด้วย Excel วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2549
อบรม Adobe Photoshop CS วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2549
อบรม Macro Excel 2003 วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2549
อบรม Macro Excel 2003 วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2549
อบรม การออบแบบระบบฐานข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2549

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Dreamweaver MX 2004 & Photoshop CS วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2549
อบรม VBA in Access 2003 วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2549
อบรม Excel สำหรับงานบัญช วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 20 กรกฎาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 21 กรกฎาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2549
อบรม Java Script วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2549
 

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Macro in Access 2003 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 3 - 4, 7 - 9 สิงหาคม 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2549
อบรม Microsoft Word 2003 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2549
อบรม PHP Programming วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2549
อบรม Macro in Excel 2003 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2549
อบรม การจัดการธุรกิจด้วย Excel วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2549
อบรม Adobe Photoshop CS วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2549
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 4 - 5 กันยายน 2549
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 6 - 8 กันยายน 2549
อบรม MySQL วันที่ 11 - 15 กันยายน 2549
อบรม VBA in Excel 2003 วันที่ 13 - 15 กันยายน 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 18 - 21 กันยายน 2549
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 18 - 19 กันยายน 2549
อบรม เคล็ดไม่ลับกับ Excel วันที่ 21 - 22 กันยายน 2549
อบรม PHP Programming วันที่ 25 - 29 กันยายน 2549
อบรม Illustrator CS วันที่ 25 - 28 กันยายน 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 26 - 28 กันยายน 2549

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม MySQL วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2549
อบรม VBA in Excel 2003 วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2549
อบรม จัดการธุรกิจด้วย Excel วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2549
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2549
อบรม Apply Microsoft Excel 2003 วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2549
อบรม Mambo วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2549
อบรม Advanced Microsoft Access 2003 วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2549
อบรม Macro in Excel 2003 วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2549
อบรม ออกแบบเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Word วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2549

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2549
อบรม Flash MX 2004 วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2549
อบรม MySQL วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2549
อบรม Adobe Illustrator CS วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2549
อบรม Macro in Excel 2003 วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
อบรม Advanced Dreamweaver MX 2004 วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2549

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม GIMP วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2549
อบรม GIMP วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2549
อบรม GIMP วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2549

 

ปี 2549
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005