ตารางอบรม Inhouse ปี 2550

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2550
อบรม Microsoft Access 2003 วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2550
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2550
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2550

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2550
อบรม Microsoft Excel 2003 วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2550
อบรม การบริหารโครงการด้วย Project 2003 วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2550
อบรม เคล็ดไม่ลับกับ Excel วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2550
อบรม Apply Microsoft Excel 2003 วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2550
อบรม Flash MX 2004 วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2550
อบรม Adobe Photoshop CS วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2550
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2550

กิจกรรมในเดือนเมษายน

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม GIMP วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2550
อบรม Microsoft Access Basic - Intermediate วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2550
อบรม MySQL วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2550
อบรม Autocad สำหรับงานเครื่องกล วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2550
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2550
อบรม Adobe Illustrator CS วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2550
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2550
อบรม PHP Programming วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2550
อบรม Adobe Premiere วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2550
อบรม E - Learning วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2550

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2550
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2550
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2550
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2550
อบรม Excel สำหรับงานบัญขี วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2550
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2550
อบรม Java Script วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2550
อบรม ฺVBA in Excel วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2550
อบรม จัดการธุรกิจด้วย Excel วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2550
อบรม GIMP วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2550
อบรม Autocad สำหรับงานไฟฟ้า วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2550
อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Advanced Flash วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2550
อบรม หลักการออกแบบสื่อการสอน วันที่ 3, 5 กรกฎาคม 2550
อบรม Macro in Excel วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2550
อบรม Autocad สำหรับงานโยธา วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2550
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2550
อบรม Adobe Photoshop เพื่องานสื่อการสอน วันที่ 10, 12, 17, 19 กรกฎาคม 2550
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2550
อบรม OpenOffice.org(Writer,Calc, Impress) วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2550
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2550
อบรม OpenOffice.org(Writer,Calc, Impress) วันที่ 23 - 25กรกฎาคม 2550
อบรม Adobe Illustrator CS วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2550
อบรม OpenOffice.org(Writer,Calc, Impress) วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2550
อบรม Adobe Illustrator CS วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2550

อบรม Adobe Photoshop CS3 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2550

 

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม OpenOffice.org(Writer) วันที่ 1, 3 สิงหาคม 2550
อบรม Adobe Illustrator CS3 วันที่ 3 สิงหาคม 2550
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2550
อบรม OpenOffice.org(Writer,Calc, Impress) วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2550
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2550
อบรม การออกแบบเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Word วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2550
อบรม Admin Windows Vista วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2550
อบรม OpenOffice.org(Writer,Calc, Impress) วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2550
อบรม Admin Windows Vista วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 21 สิงหาคม 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 22 สิงหาคม 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 23 สิงหาคม 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 24 สิงหาคม 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 27 สิงหาคม 2550
อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTable วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2550
อบรม สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Photoshop CS วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2550

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Autocad สำหรับงานโยธา วันที่ 3 - 7 กันยายน 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 5 กันยายน 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 6 กันยายน 2550
อบรม Windows Vista Users วันที่ 7 กันยายน 2550
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 10 - 14 กันยายน 2550
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 11 - 12 กันยายน 2550
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 13 - 14 กันยายน 2550
อบรม E - Learning วันที่ 17 - 21 กันยายน 2550
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 18 - 19 กันยายน 2550
อบรม Professional Graphic Designer วันที่ 22 กันยายน 2550
อบรม Advanced Microsoft Access Workshop วันที่ 24 - 28 กันยายน 2550
อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 27 - 28 กันยายน 2550

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Professional Graphic Designer วันที่ 6, 13, 27 ตุลาคม 2550
อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTable วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2550
อบรม Advanced Excel 2003 วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2550
อบรม Create Website for Kids วันที่ 16 ตุลาคม 2550
อบรม Animation for Kids วันที่ 17 ตุลาคม 2550
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2550
อบรม เคล็ดไม่ลับกับ Excel วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2550

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Professional Graphic Designer วันที่ 3, 10 พฤศจิกายน 2550
อบรม E - Learning วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2550
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2550
อบรม Adobe Illustrator CS วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2550
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2550
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2550
อบรม สารพัดเทคนิคพิชิต Access วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2550
อบรม เจาะลึก Excel Chart วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2550
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2550

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 11 ธันวาคม 2550
อบรม Microsoft Excel Basic วันที่ 12 ธันวาคม 2550

 

ปี 2550
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005