ปี 2551

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Macro in Excel 2003 วันที่ 4, 23, 30 มกราคม 2551
อบรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วันที่ 8, 15, 22, 29 มกราคม 2551
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่น 1 วันที่ 16 - 20 มกราคม 2551
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่น 2 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2551
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่น 3 วันที่ 19, 26 มกราคม 2551

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Windows Movie Maker วันที่ 2, 16, 23 กุมภาพันธ์ 2551
อบรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วันที่ 5, 26 กุมภาพันธ์ 2551
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2551
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
อบรม Autocad สำหรับงานโยธา วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2551

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Windows Movie Maker วันที่ 1 มีนาคม 2551
อบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2551
อบรม Flash Animation วันที่ 8, 15, 17 - 18, 22, 24 - 25, 31 มีนาคม 2551
อบรม Adobe Illustrator CS2 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2551
อบรม Autocad สำหรับงานไฟฟ้า วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2551
อบรม Advanced PowerPoint 2003 วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2551
อบรม มาใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลกันดีว่า วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2551
อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการจัดการสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2551
อบรม Adobe Photoshop วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2551
อบรม Microsoft Project 2003 วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2551
อบรม สุดยอดเทคนิค Excel วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2551

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Flash Animation วันที่ 1, 5, 7, 12, 19, 21, 28 เมษายน 2551
อบรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 3 เมษายน 2551
อบรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 3 เมษายน 2551
อบรม วางแผนโครงการด้วย Microsoft Project 2003 วันที่ 9 - 11 เมษายน 2551
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 21 - 25 เมษายน 2551
อบรม Flash Game วันที่ 26 เมษายน 2551
อบรม Microsoft Visio 2003 วันที่ 22 - 23 เมษายน 2551
อบรม วางแผนโครงการด้วย Microsoft Project 2003 วันที่ 23 - 25 เมษายน 2551
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 24 - 25 เมษายน 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 28 - 30 เมษายน 2551
อบรม GIMP วันที่ 28 - 30 เมษายน 2551
อบรม Mambo วันที่ 28 - 30 เมษายน 2551
อบรม เจาะลึก Excel Chart วันที่ 29 - 30 เมษายน 2551

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Flash Game วันที่ 3, 10, 17, 24, 31 พฤษภาคม 2551
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551
อบรม Java Script วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551
อบรม สร้างสรรค์งานกราฟฟิกสวยด้วย Photoshop วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2551
อบรม Dreamweaver วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2551
อบรม Microsoft PowerPoint 2003 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2551(Partner Support)
อบรม Flash วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2551
อบรม Microsoft Frontpage วันที่ 22 พฤษภาคม 2551(Partner Support)
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2551
อบรม วางแผนโครงการด้วย Microsoft Project 2003 วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Writer วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2551
อบรม Advanced Illustrator วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2551
อบรม Windows Vista วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2551
อบรม การจัดการข้อมูลด้วย PivotTable วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2551

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม MySQL วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2551
อบรม Advanced Excel วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2551
อบรม Java Script วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2551
อบรม Autocad สำหรับงานไฟฟ้า วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2551
อบรม Skecth UP วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2551
อบรมAdvanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2551
อบรม ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop(Retouch) วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2551
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2551
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2551
อบรม OpenOffice.org Calc วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2551
อบรม Create Animations by Flash วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2551
อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2551
อบรม Adobe Illustrator วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2551
อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2551

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2551
อบรม สารพัดเทคนิคพิชิต Access วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org(Writer, Calc, Impress) วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Impress วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2551
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2551
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2551
อบรม Sketch Up วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2551
อบรม สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย Photoshop วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 6 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 8 วันที่ 30 กรกฎาคม 2551
อบรม Advanced Microsoft Excel 2003 วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2551
อบรม Windows Vista for Users รุ่นที่ 9 วันที่ 31 กรกฎาคม 2551
 

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Microsoft Access รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2551
อบรม Help Desk Vista รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551
อบรม Help Desk Vista รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2551
อบรม Help Desk Vista รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2551
อบรม Microsoft Access รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2551
อบรม Help Desk Vista รุ่นที่ 4 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Writer วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2551
อบรม Advanced OpenOffice.org Writer วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2551
อบรม Help Desk Vista รุ่นที่ 5 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Calc วันที่ 29 สิงหาคม 2551

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Moodle วันที่ 1 - 4 กันยายน 2551
อบรม Create Animation by Flash วันที่ 3 - 5 กันยายน 2551
อบรม Freemind วันที่ 8 - 9 กันยายน 2551
อบรม ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop(Retouch) วันที่ 8 - 10 กันยายน 2551
อบรม GIMP วันที่ 10 - 12 กันยายน 2551
อบรม Professional PowerPoint วันที่ 15 - 16 กันยายน 2551(Partner Support)
อบรม Microsoft Access Basic - Intermediate วันที่ 15 - 18 กันยายน 2551
อบรม Microsoft Access วันที่ 15 - 19 กันยายน 2551
อบรม 3D Maxs Animation วันที่ 20 กันยายน 2551
อบรม Freemind วันที่ 22 - 23 กันยายน 2551
อบรม GIMP วันที่ 24 - 26 กันยายน 2551
อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 29 - 30 กันยายน 2551
อบรม Vista for Users รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2551
อบรม Vista for Users รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2551

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Vista for Users รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2551
อบรม Help Desk Vista วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2551
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2551
อบรม 3D Maxs Animation วันที่ 12, 18 - 19, 26 ตุลาคม
อบรม Windows Vista Users รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2551
อบรม Windows Vista Users รุ่นที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2551
อบรม Freemind รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2551
อบรม Freemind รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2551
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2551
อบรม Help Desk Vista วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2551
อบรม GIMP รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2551
อบรม GIMP รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2551
อบรม Advanced Excel 2003 วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2551
อบรม Adobe Illustrator CS2 วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2551
อบรม PHP Programming วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2551
อบรม Openoffice.org Calc วันที่ 20 ตุลาคม 2551
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2551
อบรม Openoffice.org Impress วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2551
อบรม Train The Trainer Advanced OpenOffice.org วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2551

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม สร้างเว็บไซท์สวยด้วย Amaya วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2551
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2551
อบรม สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย GIMP วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2551
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2551
อบรม VBA in Excel วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2551
อบรม Adobe Indesign วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2551
อบรม สร้าง Diagram ง่าย ๆ ด้วย Dia วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2551
อบรม สร้างภาพเวคเตอร์ 2 มิติ ด้วย Inkscape วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2551
อบรม การจัดการข้อมูลด้วย PivotTable วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2551

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม การใช้งาน Windows Vista เบื่้องต้น วันที่ 8 ธันวาคม 2551
อบรม การใช้งาน Windows Vista เบื่้องต้น วันที่ 9 ธันวาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Writer วันที่ 11 ธันวาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Calc วันที่ 12 ธันวาคม 2551
อบรม Dreamweaver CS3 วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2551 (Partner Support)
อบรม Adobe Photoshop CS3 วันที่ 13, 20, 27 ธันวาคม 2551 (Partner Support)
อบรม OpenOffice.org Impress วันที่ 15 ธันวาคม 2551
อบรม Web Design By GIMP วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Writer วันที่ 16 ธันวาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Calc วันที่ 17 ธันวาคม 2551
อบรม OpenOffice.org Impress วันที่ 18 ธันวาคม 2551

 

ปี 2551
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005