ปี 2552

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Adobe Photoshop วันที่ 26 - 30 มกราคม 2552

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2552
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2552

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เคล็ดไม่ลับกับ Excel วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2552
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2552
อบรม Adobe Photoshop วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2552
อบรม Macro in Excel วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2552 (Partner Support)
อบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 21 มีนาคม 2552
อบรม PowerPoint อัจฉริยะ วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2552

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 20 – 23 เมษายน 2552
อบรม การจัดการข้อมูลด้วย Pivottable วันที่ 29 – 30 เมษายน 2552

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2552
อบรม การบริหารโครงการด้วย Project วันท ี่13 - 15 พฤษภาคม 2552
อบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2552
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2552
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2552
อบรม การจัดการข้อมูลด้วย PivotTable วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2552

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop(Retouch) วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2552
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2552
อบรม Microsoft PowerPoint วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2552 (Partner Support)
อบรม สุดยอดเทคนิค Excel วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2552
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2552

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Adobe Illustrator วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2552
อบรม Microsoft Frontpage 2003 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2552 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2552 (Partner Support)
อบรม Microsoft Word 2003 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 (Partner Support)
อบรม Excel Intermediate - Advanced วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2552 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2552 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Flash วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2552
อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2552

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Microsoft Access 2007 วันที่ 7 - 10 กันยายน 2552 (Partner Support)
อบรม Microsoft PowerPoint Basic - Intermediate 2003 วันที่ 8 - 9 กันยายน 2552
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2552
อบรม Microsoft Excel วันที่ 16 - 17 กันยายน 2552 (Partner Support)
อบรม VBA in Excel วันที่ 16 - 17 กันยายน 2552 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel วันที่ 22 - 23 กันยายน 2552 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel วันที่ 24 - 25 กันยายน 2552 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Microsoft Office 2010 วันที่ 5 ตุลาคม 2552 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2552 (Partner Support)
อบรม สร้างงานนำเสนออัจฉริยะด้วย PowerPoint วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2552
อบรม รวมมิตร Advanced Excel จัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2552
อบรม Microsoft Excel วันที่ 19, 21 ตุลาคม 2552 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2552
อบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2552
อบรม เคล็ดไม่ลับกับ Excel วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2552
อบรม สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2552
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

 

ปี 2552
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005