ปี 2555

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Microsoft Access 2007 วันที่ 12 มีนาคม 2555(Partner Support)
อบรม Libreoffice (Writer, Calc, Impress) วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2555
อบรม Microsoft Excel 2003 Basic - Intermediate วันที่ 16, 19 มีนาคม 2555

กิจกรรมในเดือนเมษายน

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Libreoffice (Writer, Calc, Impress) วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2555
อบรม Advanced Calc for Summary Data วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Fundamental Microsoft Excel 2010 วันที่ 9 มิถุนายน 2555 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2555 (Partner Support)
อบรม Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2555
อบรม Macro & VBA Excel 2010 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2555
อบรม PageMaker & Indesign CS5 วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555 (Partner Support)
อบรม Illustrator CS5 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2555 (Partner Support)
อบรม Advanced Calc Automatic Calculation with Form Controls
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555
 

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Microsoft Windows 7, Google Chrome, Mozilla
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2555 (Partner Support)
อบรม Advanced Excel Formula & Functions 2010 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2555
อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2555
อบรม Advanced Calc for Summary Data and Functions วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2555

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Advanced Writer วันที่ 3 - 4 กันยายน 2555
อบรม LibreOffice Calc Basic - Intermediate วันที่ 6 - 7 กันยายน 2555
อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Avidemux วันที่ 18 - 20 กันยายน 2555
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic - intermediate วันที่ 25 - 26 กันยายน 2555
อบรม Windows Movie Maker วันที่ 23 - 25 กันยายน 2555
อบรม เทคนิคการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน
วันที่ 24 - 28 กันยายน 2555
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Web Content Editor & Designer รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555
อบรม VBA Excel วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2555 (Partner Support)
อบรม Web Content Editor & Designer รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2555
อบรม Libreoffice (Writer, Calc, Impress) วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555
อบรม Libreoffice Calc Macro and Programming วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2555
อบรม Advance Excel Formula & Function 2010 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2555
อบรม สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย GIMP วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2555
อบรม เทคนิคการแต่งเว็บด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTabel 2010 วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2555
อบรม Super Technique Tip and Trick in Excel 2010 วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2555
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม เทคนิคการแต่งเว็บด้วยโปรแกรมAdobe Illustrator วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555

 

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005