ตารางอบรม Inhouse ปี 2562

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Tips and Tricks Microsoft Excel วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562
อบรม Microsoft Office 2019 New Features วันที่ 23 มกราคม 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 31 มกราคม 2562 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562(Partner Support)

อบรม Introduction to Python วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Microsoft Excel วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม Python Programming for Data Science วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016 วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562
อบรม Python Programming for Data Science วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562

อบรม เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลแบบมืออาชีพ

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562

อบรม การประยุกต์ใช้งาน Android/iOS Mobile Application สำหรับองค์กร

วันที่ 26 มีนาคม 2562

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562

อบรม PHP Security Code วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 30 เมษายน 2562 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย Wordpress วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อบรม การผลิต Corporate Video และสร้างสถานีออนไลน์ด้วย OBS เพื่อการสื่อสารองค์กร

วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

อบรม ย่อโลกเอาไว้ในมือด้วย Cloud Computing วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Office Excel 365 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Analysis with Excel วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

อบรม R Programming for Data Science

วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างเว็บไซท์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม Mobile Literacy Skill for Collaborative Working

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

อบรม การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness)

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

อบรม ไขรหัสลับการสร้างและจัดการเอกสารดิจิทัล วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

อบรม Progressive Web/Mobile Apps (PWA) วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม การพัฒนา Mobile Application โดยไม่ต้องเขียนโค้ด วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

อบรม Macro & VBA in Microsoft Access วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562
อบรม Internet of Things (IoT) for Developer วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel Dashboard Report

วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562

อบรม Microsoft Windows 10 Administrator

วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (Partner Support)

อบรม การออกแบบและสร้าง Infographic Presentation อย่างมืออาชีพ

วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562

อบรม IoTs : Design and Development Workshop วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อบรม Microsoft Excel PivotTable วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Data Visualization and Business Dashboard with Excel

วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562

อบรม วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย R GUI วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562

อบรม Introduction to VBA Programming in Excel

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 26 สิงหาคม 2562
อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 6 กันยายน 2562 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR (Augmented Reality)

วันที่ 10 กันยายน 2562

อบรม Advanced Microsoft Office Excel 2016 วันที่ 13 กันยายน 2562

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 (Partner Support)

อบรม สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft PowerPoint & PhotoScape

วันที่ 18 กันยายน 2562

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562
วันที่ 28 กันยายน 2562
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

อบรม Microsoft Windows Server 2016 Administrator

วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 24 ตุลาคม 2562

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
อบรม Advanced Microsoft Office Excel 2016 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Introduction to VBA Programming in Excel

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 (Partner Support)

อบรม การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กร

ด้วย Microsoft PowerPoint วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005