ปี 2563

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563
อบรม Data Visualization with Tableau Public วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563
อบรม การบริหารจัดการบทเรียนและข้อสอบ Online ด้วย Chamilo วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (Partner Support)

อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Access วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม เทคนิคการผลิตวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ

วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Openshot Video Editor วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เทคนิคการสร้างและจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 1 วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2 วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563

กิจกรรมในเดือนเมษายน

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Microsoft Excel Select Topic วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (Online Training)

อบรม Create Vector Graphic with Adobe Illustrator วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563

อบรม เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ (Classroom + Online Training)

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

อบรม Basic Microsoft Excel วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Intermediate Microsoft Excel รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563

อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel

วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563

อบรม IoT (Internet of Things) for Developer รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563

อบรม เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกำจัดไวรัสใน Smartphone และ PC

วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

อบรม IoT (Internet of Things) for Developer รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

อบรม หลักการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจด้วย Infographic

(Classroom + Online Training) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel รุ่น 2

วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Intermediate - Advanced Excel 2016 วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563

อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย WiX (Classroom + Online Training)

วันที่ 8 กันยายน 2563

อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 (Online Training)
อบรม การจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 (Online Training)
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2563 (Online Training)
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2563 (Online Training)

อบรม Data Visualization Techniques for Presentations

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

อบรม Data Science with RapidMiner รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2563
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563
อบรม Data Science with RapidMiner รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
อบรม Data Science with RapidMiner รุ่นที่ 3 วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005