ตารางอบรม Inhouse ปี 2565

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2565 (Live Online Training)

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม การใช้งาน ZOOM เพื่อจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์ขั้นสูง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (Live Online Training)

อบรม Intermediate Microsoft Excel

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 Private Class (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Data Visualization and Visual Analytics with PowerBI Desktop

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 มีนาคม 2565
อบรม การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้อง DATA CENTER วันที่ 23 มีนาคม 2565
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Storage NetApp) วันที่ 24 มีนาคม 2565

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1
วันที่ 4 เมษายน 2565

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2

วันที่ 5 เมษายน 2565

อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL วันที่ 7 เมษายน 2565

อบรม Python Programming for User

วันที่ 25 - 27 เมษายน 2565 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Data Visualization with Tableau Public

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 (Partner Support)

อบรม Advanced Excel Inside Lookup Functions

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการทำงานในรูปแบบ Work from Home สำหรับระบบปฏิบัติการ Android วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม การสร้าง Reports อย่างมืออาชีพด้วย Google Data Studio

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 (Classroom + Live Online Training)

อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)

อบรม Fundamental VBScript วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (Partner Support)

อบรม Blockchain Technical วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)

อบรม การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการทำงานในรูปแบบ Work from Home สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)

อบรม Presentation Design Technique with PowerPoint

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (Partner Support) (Live Online Training)

อบรม เทคนิคการออกแบบและพัฒนา AI Chatbot

วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)

อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย OpenShot Video และ Shotcut for Windows

วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)

อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 (Live Online Training)

อบรม เทคนิคการพัฒนา Application บนระบบ Android ด้วย Flutter

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Data Visualization with Tableau Public

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 (Partner Support)

อบรม Data Analytics for Public Management Innovation

วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม Build User Form with ActiveX Control in Macro & VBA Microsoft Excel

วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม Basic Microsoft Excel วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (Partner Support)
อบรม Basic Microsoft Excel วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

อบรม เทคนิคการพัฒนา Platform แจ้งเตือนผู้รับบริการ (Notify) ผ่าน LINE Application)

วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม Basic Microsoft Excel วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)
อบรม Intermediate Microsoft Excel วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Presentation Technique with PowerPoint

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม Intermediate and Advanced Excel

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 (Live Online Training)

อบรม สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (Classroom + Live Online Training)

 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 7 กันยายน 2565 (Live Online Training)

อบรม Python Programming for User

วันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 15 กันยายน 2565 (Live Online Training)
อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 21 กันยายน 2565 (Live Online Training)
อบรม Advanced Microsoft Excel 365 วันที่ 27 กันยายน 2565 (Live Online Training)

อบรม Microsoft Excel Power Query

วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Data Visualization with Tableau Public

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Google Data Studio วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 (Partner Support)
อบรม Power BI Desktop วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 (Partner Support)

อบรม Python Programming for User

วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2565 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005