ตารางอบรม Inhouse ปี 2566

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 (Live Online Training)

อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1

วันที่ 9 มีนาคม 2566

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2

วันที่ 10 มีนาคม 2566

อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 มีนาคม 2566
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL วันที่ 14 มีนาคม 2566

อบรม การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้อง DATA CENTER

วันที่ 15 มีนาคม 2566

อบรม Basic Programming วันที่ 17 มีนาคม 2566 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 17 มีนาคม 2566

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 (Partner Support)

อบรม จัดการเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ PDF

(Classroom + Live Online Training) วันที่ 28 มีนาคม 2566

อบรม เทคนิคการเตรียมและจัดการข้อมูลใน Excel เพื่อจัดทำ Dashboard

ด้วย Google Data Studio วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Fundamental VBScript วันที่ 27 เมษายน 2566 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Select Topic วันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 (Private)

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Basic วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
อบรม Microsoft Excel Basic วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
อบรม Microsoft Excel Intermediate วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
อบรม Microsoft Excel Intermediate วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

อบรม Microsoft Excel Power Query วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Data Visualization with Tableau Public

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

อบรม การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTable รุ่นที่ 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

อบรม การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTable รุ่นที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

อบรม การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTable

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

อบรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม วันที่ 27 มิถุนายน 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม สร้างสรรค์ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

วันที่ 26 สิงหาคม 2566

 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTable สำหรับงานจัดซื้อ วันที่ 20 กันยายน 2566 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel Power Query วันที่ 22 กันยายน 2566 (Partner Support)

อบรม Python Programming for User

วันที่ 25 - 27 กันยายน 2566 (Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 26 กันยายน 2566 (Partner Support)

อบรม Certified Secure Software Lifecycle Professional Exam Preparation (CSSLP)

(Live Online Training) วันที่ 27 - 29 กันยายน 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 10 ตุลาคม 2566 (Partner Support)
อบรม การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTableสำหรับงานจัดซื้อ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 (Partner Support)

อบรม การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTable

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2566 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Microsoft Excel Intermediate วันที่ 20 ธันวาคม 2566 (Partner Support)

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005