หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม เทคนิคการสร้างและจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
โดย อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 1
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
โดย อ.วราภรณ์ อนุศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005