หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Mobile Application เพื่อองค์กรยุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 มกราคม 2557 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 มกราคม 2557 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 3
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 30 มกราคม 2557 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005