หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 3
ITALTHAI GROUP
วันที่ 7 มีนาคม 2557
โดย อ.จิราวัลย์ เพ็งกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 2
ITALTHAI GROUP
วันที่ 6 มีนาคม 2557
โดย อ.จิราวัลย์ เพ็งกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Excel 2010 Basic รุ่นที่ 1
ITALTHAI GROUP
วันที่ 3 มีนาคม 2557
โดย อ.จิราวัลย์ เพ็งกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม LibreOffice (Writer, Calc, Impress) รุ่นที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ และ อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 4
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 31 มกราคม 2557 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005