หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 21 - 23 เมษายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ และ อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 1
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 - 10 เมษายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate รุ่นที่ 2
ITALTHAI GROUP
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2557
โดย อ.จิราวัลย์ เพ็งกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate รุ่นที่ 1
ITALTHAI GROUP
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2557
โดย อ.จิราวัลย์ เพ็งกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Office 2013
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 - 3 เมษายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005