หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010
บริษัท ไบโอ คอนซูเมอร์ จำกัด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Writer
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005