หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางปะกง)
วันที่ 16 กันยายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางปะกง)
วันที่ 15 กันยายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม สร้างงานพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint 2013
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 -11 กันยายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม บริหารโครงการด้วย Microsoft Project 2013
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สร้างแผนผังด้วย Dia
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005