หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
การอบรมหลักสูตร Digital Video Editing & Production with Adobe Premiere กรมสรรพสามิต
วันที่ 25 29 มีนาคม 2556
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร Advance Excel 2010 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2556
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร Microsoft Excel 2010 Basic บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2556
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร LibreOffice การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2556
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร Illustrator for Web กรมสรรพสามิต
วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005