หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation

ใน Microsoft PowerPoint

วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

อบรม การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูล

และการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel

วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การใช้งานสูตรและฟังก์ชั่น Excel เพื่อคนทำงาน
วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม สร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย LibreOffice Base
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005