หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม PHP Web Application Part 1
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การพัฒนา Mobile Applications บน Android 
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558
โดย อ.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เลขายุคใหม่ ทันใจผู้บริหาร เก่งงาน IT รุ่นที่ 2
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2558
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010
วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005