หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
การอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย GIMP การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2555
โดย อ.จิราวัลย์ เพ็งกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
การอบรมหลักสูตร LibreOffice Macro การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2555
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
การอบรมหลักสูตร Social Network กรมสรรพสามิต
วันที่ 24 - 28 กันยายน 2555
โดย อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
การอบรมหลักสูตร Video Editing by Avidemux การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2555
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร Excel Basic - Intermediate Central Group
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2555
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005