หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Android Mobile Application Development
วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558
โดย อ.ชัยวุฒิ พรหมบุตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม iPhone Mobile Application Development
วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558
โดย อ.ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Visio 2007
วันที่ 26 กันยายน 2558
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Adobe Illustrator CS6
วันที่ 15, 17 - 18 กันยายน 2558
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย LibreOffice Base
วันที่ 7 - 11 กันยายน 2558
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005