หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม LibreOffice Calc
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010
วันที่ 11 มีนาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Photo and Video Editing On Smartphone
วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Opensource Software
วันที่ 27 มกราคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Cross Platform Mobile Development (Workshop)
วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005