หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Data Analysis with WEKA
วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Office 2010 Basic
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Analysis with WEKA
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2559
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Excel Automatic Task with Macro
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม ตกแต่งภาพด้วย GIMP
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005