หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Advanced Microsoft Office 2010 & Office 365 Fundamentals
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559
โดย ดร.ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010
วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เจาะลึกเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Excel สำหรับเลขานุการ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม ตกแต่งภาพด้วย GIMP
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 Formulas and Functions
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005