หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม Advanced Cross Platform Mobile Development Workshop

on Job Training

วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 2
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 1
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สร้างผังงานด้วย Dia
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005