หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
การอบรมหลักสูตร  เทคนิคการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla
กรมสรรพสามิต
วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภามคม 2556
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร Advance Calc for Summary Data การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2556
โดย อ.พิชญ์ศินี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร LibreOffice(Writer, Calc, Impress) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 9 - 11 เมษายน 2556
โดย อ.พิชญ์ศินี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Opensource Software กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

การอบรมหลักสูตร Creating Electronic Forms with LibreOffice Writer

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2556
โดย อ.จิราภรณ์ แขเพ็ญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005