หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Advanced Excel for Accounting
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม บริหารโครงการด้วย Microsoft Project
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
อบรม สร้างสื่อการเรียนรู้ Multimedia ด้วย CamStudio
วันที่ 27 กันยายน 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint
วันที่ 26 - 29 กันยายน 2559
อบรม Learn how to create professional-looking infographic
วันที่ 22 กันยายน 2559
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005