หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม เทคนิคการผลิต Infographic & Gifographic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560
โดย อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย และ อ.ปาริชาติ จันทร์เที่ยง เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 7 & Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 2
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการสร้าง Infographic แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Windows 7 & Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 1
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005