หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Microsoft PowerPoint 2013 ขั้นสูง
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Video Infographic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560
โดย อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย และ อ.พลอยมณี เสริฐกระโทก เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Advanced LibreOffice Calc
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย PowerPoint (Macro & VBA)
วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่ 28 มีนาคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005