หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
การอบรมหลักสูตร การจัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentations
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 22 พฤษภามคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร การจัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheets
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 พฤษภามคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Documents
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 20 พฤษภามคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร Advance PowerPoint 2010 บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
วันที่ 18 พฤษภามคม 2556
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร  LibreOffice(Writer, Calc, Impress) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 8 - 10 พฤษภามคม 2556
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005