หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม สร้างและจัดการแม่แบบเอกสารให้อยู่หมัดด้วย Word Styles & Formating
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย GIMP & Inkscape
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

อบรม เทคนิคการใช้งาน Smartphone เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (iPhone & Android)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005