หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Microsoft Windows 10 Administrator
วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561
โดย อ.สุรัตน์ เกษมบุญศิริ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การใช้งาน Office 365
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Windows Server 2012 Administrator
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561
โดย อ.สุรัตน์ เกษมบุญศิริ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2016
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005