หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Python Programming for Data Science
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Python Programming for Data Science
วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Introduction to Python
วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005