หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
การอบรมหลักสูตร Advanced Excel for Database and Creating Summary Data Report
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร สร้างาน 3D Animations ด้วย Blender
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2556 โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างเทมเพลท Joomla แบบมืออาชีพ
กรมสรรพสามิต
วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2556 โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร Advanced Calc Automatic Calculation with Forms Controls
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 - 30 พฤษภามคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร การจัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 23 พฤษภามคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005