หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Advanced Excel Automatic with Macro
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม PHP Security Code
วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม การประยุกต์ใช้งาน Android/iOS Mobile Application สำหรับองค์กร
วันที่ 26 มีนาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลแบบมืออาชีพ
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005