หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Visualization Techniques for Presentations
วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Analysis with Excel
วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562
โดย อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม R Programming for Data Science
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562
โดย อ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Office Excel 365
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การผลิต Corporate Video และสร้างสถานีออนไลน์ด้วย OBS เพื่อการสื่อสารองค์กร
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
โดย อ.อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม ย่อโลกเอาไว้ในมือด้วย Cloud Computing
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2016
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย Wordpress
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005