หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Internet of Things (IoT) for Developer
วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel 2016
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การพัฒนา Mobile Application โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Progressive Web/Mobile Apps (PWA)
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร และ อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม ไขรหัสลับการสร้างและจัดการเอกสารดิจิทัล
วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness)
วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Mobile Literacy Skill for Collaborative Working
วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การสร้างเว็บไซท์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด
วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI
วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005