หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 2
วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ และ อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Analysis with Excel รุ่นที่ 1
วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ และ อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart
วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Visualization and Business Dashboard with Excel
วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GUI
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562
โดย อ.ปิยนุช ศิริพลับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การออกแบบและสร้าง Infographic Presentation อย่างมืออาชีพ

วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม IoTs : Design and Development Workshop
วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Windows 10 Administrator
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2562
โดย อ.สุรัตน์ เกษมบุญศิริ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Advanced Microsoft Excel Dashboard Report
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005