หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2016 ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 30 ตุลาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม Microsoft Windows Server 2016 Administrator

วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562
โดย อ.สุรัตน์ เกษมบุญศิริ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
วันที่ 28 กันยายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Excel
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft PowerPoint & PhotoScape

วันที่ 18 กันยายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft Office Excel 2016
วันที่ 13 กันยายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR (Augmented Reality)

วันที่ 10 กันยายน 2562
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005