หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Openshot Video Editor
วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โดย ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย และ อ.ปาริชาติ จันทร์เที่ยง เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Access
วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการผลิตวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ
วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม การบริหารจัดการบทเรียนและข้อสอบ Online ด้วย Chamilo
วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Data Visualization with Tableau Public
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563
โดย อ.ดร. องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กร

ด้วย Microsoft PowerPoint

วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Advanced Microsoft Office Excel 2016
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005