หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel รุ่น 1
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563
โดย อ.วราภรณ์ อนุศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม IoT (Internet of Things) for Developer รุ่นที่ 1
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Basic Microsoft Excel
วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ (Classroom + Online Training)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม เทคนิคการสร้างและจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
โดย อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การใช้งานฟังก์ชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 1
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
โดย อ.วราภรณ์ อนุศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005