หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Intermediate - Advanced Excel 2016 (Live Online Training)
วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate - Advanced Excel 2016 (Live Online Training)
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม สร้าง Website อย่างง่าย ๆ ด้วย WiX (Classroom + Live Online Training)
วันที่ 8 กันยายน 2563
โดย อ.สันติ สวนศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate - Advanced Excel 2016
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Visualization and Visual Analytics with Power BI
วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563
โดย อ.ดร.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel รุ่น 2
วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม หลักการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจด้วย Infographic

(Classroom + Live Online Training)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกำจัดไวรัสใน Smartphone และ PC
วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563
โดย อ.ดร.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม IoT (Internet of Things) for Developer รุ่นที่ 2
วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005