หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม สร้างภาพสวย ๆ ไว้ใช้ใน Infographic ด้วย PowerPoint

(Classroom + Live Online Training)

วันที่ 2 มีนาคม 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (Live Online Training)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Data Science with RapidMiner รุ่นที่ 3
วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
โดย อ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ และ อ.ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Science with RapidMiner รุ่นที่ 2
วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 อบรม Intermediate Microsoft Excel
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro
วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Science with RapidMiner รุ่นที่ 1
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563
โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2563
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005