หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel (Live Online Training)
วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
โดย อ.วราภรณ์ อนุศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Live Online Training)
วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Modern Artificial Intelligence No Coding (Live Online Training)
วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การใช้งาน ZOOM เพื่อจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์

(Live Online Training)

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

อบรม การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

(Live Online Training)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564
โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวัน (Internet of Things for Daily Life)

(Live Online Training)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสำหรับภาครัฐ (Live Online Training)
วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564
โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005