หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
การอบรมหลักสูตร ผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Lightworks
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร Windows 7 and Advanced Excel 2010
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร Windows 7 and Excel 2010 Basic
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร LibreOffice Calc Macro and Programming
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005