หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม Intermediate Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 2, 16 ธันวาคม 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate & Advanced Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Excel For Database (Live Online Training)
วันที่ 28 กันยายน 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Advanced Excel Inside Lookup Functions (Live Online Training)
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างงานบริการรูปแบบใหม่ (Blockchain)

(Live Online Training)

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสียงแบบอัตโนมัติ (Chatbot)

(Live Online Training)

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564
โดย อ.กานต์ เจริญจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

อบรม Data Visualization & Dashboard และการสร้างระบบแจ้งเตือนข้อมูลด้วย Excel

(Live Online Training)

วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม สร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบได้ Interactive Presentation ด้วย PowerPoint

(Live Online Training)

วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564
โดย อ.วราภรณ์ อนุศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Live Online Training)
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564

โดย อ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์, อ.ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค

และ อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 
อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing Service (Live Online Training)
วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005