หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1
วันที่ 4 เมษายน 2565
โดย อ.สุวิทย์ สายพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Storage NetApp)
วันที่ 24 มีนาคม 2565
อบรม การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้อง DATA CENTER
วันที่ 23 มีนาคม 2565
โดย อ.อาทิตย์ ซื่อสัตย์สิทธิกร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วันที่ 22 มีนาคม 2565
โดย อ.อาทิตย์ ซื่อสัตย์สิทธิกร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Data Visualization and Visual Analytics with PowerBI Desktop
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 (Live Online Training)
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Intermediate Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรม การใช้งาน ZOOM เพื่อจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์ขั้นสูง (Live Online Training)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro (Live Online Training)
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2565
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advamced Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Intermediate & Advanced Microsoft Excel (Live Online Training)
วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2564
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005